Αγγειογραφία

Αγγειογραφία

Το πρόγραμμα αγγειογραφίας απευθύνεται σε μαθητές που διδάσκονται ιστορία, καθώς ακολουθεί την ιστορική συνέχεια της αγγειογραφίας βάσει της σχολικής ύλης.

Αφού τα παιδιά παρακολουθήσουν τον αγγειοπλάστη να κατασκευάζει τα αγγεία του στον τροχό, εκτελώντας τις παραγγελίες τους, τους εξηγεί ταυτόχρονα τα κατασκευαστικά στάδια του κεραμικού. Στη συνέχεια, οι μαθητές παρακολουθούν προβολή διαφανειών σε σχέση με την ιστορία των αγγείων: μινωικάγεωμετρικάμελανόμορφαερυθρόμορφαβυζαντινά αγγεία ζωντανεύουν με εργαλείο την παρουσίαση από τον αρχαιολόγο. Μαθαίνουν να ξεχωρίζουν τα αγγεία ανάλογα με τις παραστάσεις τους, μέσα από την επαφή με τα μουσειακά αντίγραφα. Μέσω της εικόνας, του λόγου και του παιχνιδιού της αναζήτησης, αντιλαμβάνονται την πορεία της αγγειογραφίας από την αρχαιότητα έως τη λαϊκή μας τέχνη.

Στη συνέχεια, οι μαθητές, ζωγραφίζουν σε πήλινο πιάτο ένα θέμα σχετικό με την ιστορία τους:

  • οι μαθητές της τρίτης δημοτικού έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε μυθολογικό θέμα (τον κέρβερο ή κάπoιον από τους ολύμπιους θεούς) και το μινωικό δελφίνι.
  • οι μαθητές της τετάρτης μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε γεωμετρικό ή μελανόμορφο θέμα.
  • Οι μαθητές της πέμπτης ζωγραφίζουν βυζαντινό θέμα.
  • Οι μαθητές της έκτης ζωγραφίζουν ένα θέμα  από τη λαϊκή μας τέχνη: ένα σκυριανό καράβι.

Έτσι, ο μαθητής κατανοεί όλο το φάσμα της αγγειογραφίας μέσα από την προσωπική δημιουργία. 

Φυσικά, σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα, μπορούμε να προσαρμόσουμε το θέμα της αγγειογραφίας στις ανάγκες και τις απαιτήσεις μαθητών και δασκάλων. 

 

Τα μουσειακά αντίγραφα εικονοποιούν τις γνώσεις των μαθητών για τα αρχαία αγγεία.

 

 

Στην εργαστηριακή αίθουσα η βιωματικότητα γίνεται πράξη: μαθητές της τρίτης δημοτικού ζωγραφίζουν τον μελανόμορφο κέρβερο.

 

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση: